Maison Relais de la Commune de Mondercange

Maison Relais de la Commune de Mondercange

D’Maison Relais de la Commune de Mondercange a.s.b.l. (MRCM) ass eng Institutioun déi Kanner vun 0-12 Joer betreit.
D'MRCM besteet aus 3 Maison Relais Gebaier sou wéi enger Crèche.


Mir erméiglechen de Familljen hiert Familljeliewen an hiert Aarbechtsliewen ze vereinbaren an droen aktiv zur Chancëgläichheet bäi.


Mir bidden eise Kanner ënner Anerem:
·  eng Gruppebetreiung mat feste Referenzpersounen wou jidderee wouergeholl gëtt an d’Bezéiungsaarbecht am Fokus steet
· e Kader wou hinnen nogelauschtert gëtt a si sech wuelfillen
· d'Méiglechkeet vu verschiddenen Beweegungs-Offere wärend der Woch ze profitéieren (Zumba, Liichtathletik, Pingpong, Tennis, Judo,..)
· eng individuell Hausaufgabenhëllef innerhalb vu klenge Gruppen
· eng Ënnerstëtzung a  Begleedung vun eisem multidisziplinärem Team

 

Mir bidden eisen Elteren:
· eng Plaz wou si wëllkomm sinn,
· eng Plaz wou si als Ressourcen unerkannt a wäertgeschat ginn  
· eng professionell Berodung ronderëm d'Entwécklung, d'Erzéiung an d'Wuelbefanne vum Kand

Mir bidden eisem Personal:
· eng jonk, dynamesch a motivéiert Ekipp déi d’Kanner vum Ufank u bis an de Jugendalter begleeden.
· eng flott Aarbechtsatmosphär,
· d'Méiglechkeet sech berufflech weiderzebilden

Zudem hunn mir en  interne Service fir jiddereen:
TAC (Team d’aide et de consulation) : E multidisziplinäert Team besteeënd aus 1 Orthophonist, 1 Psychotherapeut, Sozialpedagogen an Erzéier  
· suivéiert  a fërdert  Kanner an  Eenzelsëtzungen oder klenge Gruppen  
· observéiert, begleet an ënnerstëtzt Kanner an hierem Alldag
· beréit Elteren an erzéierescht Personal

Unsere Stellenangebote

Folgen

Erhalten Sie neue Jobs dieses Unternehmens direkt per E-Mail.
Zurzeit sind keine offenen Stellen vorhanden.

Spontane Bewerbung

Sie können sich gerne spontan bewerben

Was ist die Summe aus 1 und 5?

Kontaktinformationen

Maison Relais de la Commune de Mondercange
rue Arthur Thinnes
L-3919 Mondercange
Ihr Ansprechpartner Yves Kirps
Telefon 55152120