Kine Walfer sicht Verstaerkung

Type de poste Indépendant

Retour

Eisen Cabinet zu Walfer sicht en weideren Kiné

Mer sin zu 3 Kinéen an sichen Verstaerkung. Bass du interesseiert an enger jonker dynamescher Equipe ze schaffen an kanns Letzebäuesch dann scheck dein CV op eis Mail.

Maer freen eis.

Kine Walfer
physio@kine-walfer.lu

Retour

76 rue d'Eich
L-1460 Luxembourg
Contact
Equipe Secrétariat

Retour

Postuler en ligne

Veuillez calculer 4 plus 9.

Retour