Kine Walfer sicht Verstaerkung

Job type: Freelance
Category: Physiotherapy/Osteopathy

Go back

Eisen Cabinet zu Walfer sicht en weideren Kiné

Mer sin zu 3 Kinéen an sichen Verstaerkung. Bass du interesseiert an enger jonker dynamescher Equipe ze schaffen an kanns Letzebäuesch dann scheck dein CV op eis Mail.

Maer freen eis.

Kine Walfer
physio@kine-walfer.lu

Go back

76 rue d'Eich
L-1460 Luxembourg
Contact person
Equipe Secrétariat

Go back

Apply online

Please add 9 and 4.

Go back