Aide-soignant (m/f)

Homes pour personnes âgées asbl
Job location: L-8509 Redange sur Attert
Job type: Permanent contract Full time
Category: Care assistant Elderly care

Go back

Dir hutt den Aide-Soignants - Diplom an den droit d'exercer
Dir schafft gaer matt jonk an Aal zesummen
Dir leed Waert op Teamgeescht
Dir wënscht Iech Kontakt mam Client
Dir freet Iech iwert e villfältegen Aufgabeberäich

Mir bidden Iech:

Eng Remuneratioun nom Kollektivvertrag SAS
E flott an ofwiesselungsräicht Aarbechtsemfeld
En Encadrement vun enger dynamescher a motivéierter Direktiounsekipp

Hëllef bei den administrativen Démarchen fir Ären Diplom unerkennen ze loossen

Cours'en fir lëtzebuergesch ze léieren

Go back

2, rue de l'hôpital
L-8509 Redange sur Attert
Contact person
Serge Berkes

Go back